WMS Got Talent

Got_Talent_logo

Câu lạc bộ của chúng tôi có tên là WMS Got Talent. Trong WMS Got Talent, chúng tôi sẽ tạo ra các phòng đột phá dựa trên những sở thích giống nhau. Học sinh có thể thực hành, giao lưu và gặp gỡ những người bạn mới. Một phần lớn về câu lạc bộ này là kết bạn dựa trên những sở thích giống nhau.

 

 

 

 

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ:

Ngày / Giờ họp:

Địa điểm cuộc họp: Nhóm Canvas & MS: