Chương trình ACT II

ACT II NGHỆ THUẬT

Học sinh se:

  • Tạo và thao tác các kết cấu tương phản trong các hình dạng hai và ba chiều
  • Người cho thuê hình thức tự nhiên theo tỷ lệ
  • Sử dụng bản vẽ như một công cụ để phân tích và giải quyết vấn đề
  • Hiểu phong cách nghệ thuật của các thời kỳ lịch sử phản ánh các phương thức nhận thức khác nhau như thế nào
  • Tìm hiểu kỹ năng vẽ được ngành thương mại sử dụng như thế nào trong xã hội đương đại
  • Thể hiện các diễn giải cá nhân và đánh giá các bản vẽ
  • Phân tích và phê bình các bản vẽ bằng cách sử dụng thuật ngữ nghệ thuật

* Ở ACT II các lớp được cho điểm và bắt buộc phải có mặt *

 

ACT II Art will meet on Mondays for both ASP 1 & 2 (2:45pm – 4pm) in room 127 with Mr. Skrzypek.

Second Semester starts on Monday, February 13th – Monday, June 5th