Linh vực theo doi

Theo dõi & Lịch trình hiện trường

 • Ngày đến hạn thực tế: 3.10.23
 • Ngày thử:
 • Ngày thực hành:
  • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
 • Thời gian & Địa điểm thực hành:
  • 2: 45-4: 05 chiều các trường WMS và đường đua YHS (nhảy xa)
 • Huấn luyện viên:
  • Ông Treble (Christopher.Treble@apsva.us)
  • Bà Warden (Lisa.Warden@apsva.us)
 • Thông tin thêm:
  • Vui lòng mang đầy đủ mẫu thỏa thuận về thể chất và thể thao cho cô Hogwood để thử. Các biểu mẫu vật lý (hoàn chỉnh bao gồm năm trang) phải được ghi ngày sau ngày 5 tháng 1 năm 22 để chúng có giá trị cho năm học 2022-2023. Bản sao điện tử sẽ không được chấp nhận (chỉ bản in ra giấy). Vui lòng kiểm tra ngày bắt đầu mùa giải và ngày đến hạn thể chất bên dưới cho mỗi môn thể thao.