Bóng đá nữ

Lịch thi đấu bóng đá nữ

 • Ngày đến hạn thực tế: 9.9
 • Thời gian thử: 9.12 - 9.15
 • Ngày thực hành:
  • Thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm
 • Thời gian & Địa điểm thực hành:
  • 2: 45-4: 05 chiều trong các trường WMS
 • Huấn luyện viên:
  • Ông Treble (Christopher.Treble@apsva.us)
 • Thông tin thêm:
  • Tiêu chí WMS Girls Soccer

  • Vui lòng mang đầy đủ mẫu thỏa thuận về thể chất và thể thao cho cô Hogwood để thử. Các biểu mẫu vật lý (hoàn chỉnh bao gồm năm trang) phải được ghi ngày sau ngày 5 tháng 1 năm 22 để chúng có giá trị cho năm học 2022-2023. Bản sao điện tử sẽ không được chấp nhận (chỉ bản in ra giấy). Vui lòng kiểm tra ngày bắt đầu mùa giải và ngày đến hạn thể chất bên dưới cho mỗi môn thể thao.