Bảo hiểm tai nạn học đường

APS cung cấp cơ hội mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh. Phụ huynh chịu trách nhiệm hóa đơn y tế cho các trường hợp thương tích xảy ra trên sân trường hoặc tại các sự kiện do trường tài trợ. Nếu bạn không có bảo hiểm y tế và tin rằng việc thanh toán sẽ là một khó khăn cho bạn, APS tạo cơ hội cho bạn mua bảo hiểm tai nạn học đường. Chúng tôi rất khuyến nghị các bậc cha mẹ nên sử dụng điều này như một bảo hiểm phụ cho vận động viên học sinh của họ.

Thư bảo hiểm tai nạn sinh viên (tiếng Anh)

Thư mẫu đơn bảo hiểm tai nạn cho sinh viên (tiếng Tây Ban Nha)