Đọc sách mùa hè

Đại dương của Khả năng Chủ đề Đọc sách Mùa hè của Thư viện Công cộng Arlington là "Đại dương của những khả năng." Tham quan Trang đọc APL Summer để tìm hiểu cách tải xuống Ứng dụng Thư viện và tham gia đọc sách mùa hè. Bạn không chỉ có cơ hội nhận được giải thưởng mà việc đọc bạn làm còn là một hoạt động gây quỹ cho Bảo tồn Potomac.


Bạn đang tự hỏi nên đọc gì tiếp theo? Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn bắt đầu: