Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Biểu tượng Canvas Để truy cập cơ sở dữ liệu thông qua Canvas, hãy làm theo các bước sau:

  • Nhấp vào biểu tượng bên trái.
  • Đăng nhập bằng tài khoản “Quyền truy cập của tôi” của bạn.
  • Nhấp vào "Gửi".
Biểu trưng Dịch vụ Thư viện