Câu lạc bộ lòng tốt

lòng tốt

Câu lạc bộ Tử tế là một nhóm lãnh đạo của học sinh nhằm thúc đẩy lòng nhân ái và lòng nhân ái thông qua các dự án dịch vụ trong trường, học khu và cộng đồng. Những học sinh thể hiện lòng tốt và lòng trắc ẩn một cách thường xuyên, có sức thu hút và nỗ lực khuyến khích người khác thể hiện lòng tốt.

 

 

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ: Cô Bleakley & Cô Flynn

Ngày và giờ họp: Thứ Tư * (ASP 1) 10/14 là ngày bắt đầu chính thức

* Câu lạc bộ tử tế sẽ họp vào thứ Tư hàng tuần trên MS Teams

Vị trí cuộc họp: Nhóm MS & Canvas