GWC (Girls Who Code)

 

 

gwo

 

 

 

Girls Who Code là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia hoạt động để thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ. Các chương trình của chúng tôi giáo dục, trang bị và truyền cảm hứng cho các cô gái với các kỹ năng máy tính mà họ sẽ cần để theo đuổi các cơ hội của thế kỷ 21.

Nhà tài trợ CLB: Ban quản trị Ms.

Ngày và giờ họp: Thứ Ba thứ 2 (ASP 1 & 2) & Thứ 4 thứ 1 (ASP 2 & XNUMX) trên MS Teams

Vị trí cuộc họp: Canvas & Nhóm MS

Mẫu đăng ký