Liên minh tình dục giới (GSA)

 

gsa

Gender Sexuality Alliance (GSA) là câu lạc bộ dành cho sinh viên thuộc tất cả các khuynh hướng tình dục và bản dạng giới, bao gồm cả sinh viên xác định là LGBTQ và các đồng minh! Đây là một nơi an toàn cho tất cả sinh viên đến với nhau và thảo luận về các chủ đề khác nhau liên quan đến GSA, cũng như để giáo dục lẫn nhau và kết bạn.

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ: Bà. Bleakley & Ms. Glaser

Ngày và giờ họp: Thứ Hai trong ASP 1 & 2

Vị trí cuộc họp: Nhóm Canvas & MS