Parent Coffee

cà phê

Phản hồi của Parent Coffee

16 tháng 11, 2020: Hỗ trợ sinh viên của bạn trong quá trình học tập ảo.

Hiện tại có rất nhiều thứ chúng tôi không thể kiểm soát, vì vậy trọng tâm của buổi cà phê dành cho phụ huynh sẽ là thông tin và chiến lược có thể hữu ích ở nhà để giúp hỗ trợ học sinh của bạn trong quá trình học tập ảo.

Powerpoint: Hỗ trợ sinh viên của bạn trong quá trình học từ xa

Ngày 14 tháng 2020 năm XNUMX: Phòng chống lạm dụng chất gây nghiện: Điều mà mọi phụ huynh cần biết

Liên kết tới PowerPoint: Parent Coffee 2020

Ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX Trò chuyện về Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ với Suzanne Butler, Điều phối viên Công ty Cổ phần và Xuất sắc của WMS

Liên kết với Powerpoint: Trò chuyện với cha mẹ Equity

 

Cà phê dành cho mẹ trước đây:

2019-2020