Nhân viên tư vấn học đường

â € <

Kenney_E Cô Elise Kenney
elise.kenney@apsva.us   
Giám đốc Dịch vụ Tư vấn
703-228-5466
K_Mays  Kiare Mays
kiare.mays@apsva.us
Đăng ký
703-228-5441
Brenckle_G Cô Gretchen Brenckle
 gretchen.brenckle@apsva.us
Tham tán trường: lớp 6
703-228-5469
Hình ảnh của cô Bleakley

 

Cô Ashley Bleakley
ashley.bleakley@apsva.us
Tham tán trường: lớp 7
703-228-5481

 

Paul Gardner

Cố vấn trường học: Chương trình đặc biệt

Điều phối viên kiểm tra

 Cô Audrey Vazquez-Rivera

audrey.vasquezrivera@apsva.us
Tư vấn viên EL tại WMS
703-228-5460

Sexton_ Jen Jenny Sexton
jennifer.sexton@apsva.us
Tư vấn viên lạm dụng dược chất
Thứ Hai - Thứ Năm tại WMS
703-228-2441
 Thông tin cố vấn về lạm dụng chất gây nghiệnTài nguyên / Video về Lạm dụng Chất gây nghiện