Câu lạc bộ nghệ thuật

Nghệ thuật

 

 

Tìm cách thể hiện tài năng nghệ thuật của bạn? Hãy tham gia cùng cô Williams và những người khác vào Thứ XNUMX và Thứ XNUMX trong câu lạc bộ Nghệ thuật! Mỗi tuần sẽ có một bài tập về nghệ thuật để học sinh thử sức!

 

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ: Cô Williams

Ngày họp: Thứ Tư & Thứ Sáu

Địa điểm họp: Canvas & MS Team