TSA / Robotics / Câu lạc bộ thể thao điện tử

Hiệp hội sinh viên công nghệ, người máy & thể thao điện tử

Biểu trưng của Hiệp hội Sinh viên Công nghệroboticseSports

 

TSA được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với những thách thức của một thế giới năng động bằng cách cung cấp kiến ​​thức về công nghệ, khả năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề. Các thành viên học hỏi thông qua các sự kiện cạnh tranh thú vị, cơ hội lãnh đạo và hơn thế nữa.


Nhà tài trợ chính: Ông Dudek
Ngày / giờ gặp gỡ:   Thứ Ba ASP 1 & 2
Địa điểm họp: Nhóm MS & canvas