Câu lạc bộ đếm toán

toán học

Chương trình Câu lạc bộ Toán học là một sáng kiến ​​làm giàu toán học, cung cấp cấu trúc và các hoạt động cần thiết để khuyến khích việc hình thành các câu lạc bộ toán học trong trường học. Chương trình được thiết kế để tăng sự nhiệt tình đối với môn toán và thu hút học sinh sử dụng nhiều hoạt động toán học khác nhau. Kiểm tra trang web Toán số đếm nhấn vào đây. để tìm hiểu thêm về chương trình tuyệt vời này!


 

Nhà tài trợ chính: Ông Mencarini
Đáp ứng:   Thứ Ba (ASP 1 vào các ngày Thứ Ba khác sẽ không đồng bộ)
Phòng:  Nhóm MS / Canvas