Williamsburg's Creative writing club

https://flipgrid.com/s/e7091c379683

Inked Winter Edition

phủ mực

Inked là một nhóm sinh viên dành cho các nhà văn trẻ, hấp dẫn và truyền cảm hứng. Câu lạc bộ này mang đến cơ hội khai thác năng lượng sáng tạo của những người trẻ có niềm đam mê với cây bút. Inked là về việc cung cấp cho sinh viên cơ hội để đưa các tác phẩm văn học hay nhất của họ từ thơ ca đến chính trị, các tác phẩm sinh viên quan tâm đến các bài phê bình và bài xã luận, ở một định dạng hữu hình – một tạp chí văn học. Những sinh viên quan tâm đến việc viết và phát triển thủ công của họ được khuyến khích tham gia! Các chủ đề hàng tháng (chẳng hạn như Tháng viết tiểu thuyết quốc gia vào tháng XNUMX) và các dự án khác sẽ do sinh viên phụ trách và sản xuất. Tất cả những sinh viên chuyên tâm sáng tác đều được hoan nghênh tham gia

Nhà tài trợ Câu lạc bộ: Bà Martin

Ngày và giờ họp: Thứ Ba, 3 giờ chiều - 4 giờ chiều

Địa điểm họp: Canvas & MS Teams

Tháng viết tiểu thuyết quốc gia - NaNoWriMo - http://ywp.nanowrimo.org