Lãnh đạo doanh nghiệp tương lai của Mỹ

fbla

Đây là một câu lạc bộ với trọng tâm là phục vụ cộng đồng. Câu lạc bộ giúp Trường trung học Williamsburg gây quỹ cho March of Dimes. Tìm hiểu thêm về các câu lạc bộ FBLA trên toàn quốc đây.


Nhà tài trợ: Cô Briones
Thời gian: Thứ Năm (ASP 1) mỗi tháng một lần
Địa điểm: Nhóm MS, canvas và lớp của cô Briones