Bạn thân tốt nhất WMS

Biểu trưng bạn thân tốt nhất

Bạn thân nhất là một tổ chức quốc tế thúc đẩy tình hữu nghị giữa những người có và không có khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Best Buddies WMS là một chương của tổ chức lớn hơn này.

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ: Bà Parris

Ngày họp & nhóm: Thứ Hai * 1:00 chiều - 1:30 chiều

* câu lạc bộ những người bạn tốt nhất sẽ gặp nhau vào thứ Hai hàng tuần trên MS Teams

Vị trí cuộc họp: Nhóm Canvas & MS