Сагс / лабораторийн захиалга

comp

Уильямсбургийн компьютерийн лабораторийн болон зөөврийн компьютерийн захиалгын захиалга

Эдгээр тэрэгнүүдийг ашиглахдаа багш нар ШУТИС:

  • оюутнуудыг зөөврийн компьютер ашиглаж байх үед нь хянах
  • зөөврийн компьютеруудаа арын суулгаад зөв байрлуулна уу
  • захиалгаа өгсний дараа тэрэгээ буцааж өг
  • Сагснаас зөөврийн компьютертэй холбоотой техникийн асуудал байгаа бол 2847 билетийг ирүүлнэ үү.
    • Зөөврийн компьютераа # бичээд асуудлыг нарийвчлан тайлбарлана уу.
    • Зөөврийн компьютерээ аваад хайрцагнаас Hae-Lee Соломоны шуудангийн хайрцагт байрлуул.