Судалгааны линкууд нь сэдвээр

Судалгааны замналаа эхлүүлэхийн тулд сургалтын хөтөлбөртэй холбоотой вэбсайтууд.

6-р гр Мэдээ шинжилгээ Эрүүл мэнд Баруун зүгт тэлэлт
Элемент Плагиат Дэлхийн газарзүй
Эмпати судалгаа Төсөл / Асуудлууд дээр суурилсан сургалт (PBL) Дэлхийн II-р дайн
Судлаачид орон зай  Чоно цагийн судалгаа