мэдээллийн сан

мэдээллийн сан

Canvas Icon Canvas-ээр дамжуулж мэдээллийн сан руу нэвтрэхийн тулд дараах алхмуудыг дагана уу.

  • Зүүн талд байгаа дүрс дээр дарна уу.
  • Өөрийн "Миний нэвтрэх" бүртгэлээр нэвтэрнэ үү.
  • "Илгээх" дээр дарна уу.
Номын сангийн үйлчилгээний лого