Найрсаг клуб

сайхан сэтгэл

Сайхан сэтгэл клуб нь сургууль, дүүрэг, хамт олны хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйлчилгээний төслүүдээр дамжуулан нинжин сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэлийг сурталчлан таниулдаг оюутны тэргүүлэгч бүлэг юм. Сайхан сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэлийг тогтмол үзүүлдэг оюутнууд харизмтай бөгөөд бусдыг сайхан сэтгэлтэй байхыг уриалахын тулд шаргуу ажилладаг.

 

 

 

Клубын ивээн тэтгэгчид: Хатагтай Блэкли ба хатагтай Флинн

Хурлын өдөр ба цаг: Лхагва гараг * (ASP 1) 10/14 бол албан ёсоор эхлэх өдөр юм

* Сайхан сэтгэл клуб нь Лхагва гараг бүр MS Teams дээр уулзах болно

Уулзалтын байршил: MS багууд ба зураг