PTA

Цэнхэр сарвууWMS PTA нь WMS-ийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээний болон нийгмийн амьдралыг баяжуулах чиглэлээр хамтран ажилладаг бүлэг эцэг эхчүүд юм. Бид санхүүгийн болон технологийн эх үүсвэрээр хангаж, багш, ажилчдад сайн дурын цагаар ажилладаг. Бид ангийн үйл ажиллагаа болон бусад нийгмийн арга хэмжээг ивээн тэтгэдэг.

 

PTA вэбсайт