Оюутны шинэ бүртгэл

APS-т шинэ биш оюутнууд

Хэрэв энэ нь оюутны APS-д эхний жил биш бол бүртгүүлэх шаардлагагүй болно. Тэд аль хэдийн системд бүртгэгдсэн байна. Хэрэв оюутан аль хэдийн APS-ийн оюутан болсон бөгөөд нүүсэн бол эцэг эх, асран хамгаалагч нь Киарэ Майстай холбоо бариарай, манай сургуулийн бүртгэгч, 703-228-5441 or kiare.mays@apsva.us сургуулийн бүртгэлийг зохих ёсоор шилжүүлэхийг баталгаажуулах.

APS-т шинээр ирсэн оюутнууд

APS-д шинээр элссэн оюутнуудын хувьд Киар Мэйстэй холбоо барина уу. манай сургуулийн бүртгэгч, 703-228-5441 or kiare.mays@apsva.us бүртгэх хугацааг товлох.

APS-д шинээр элсэх оюутан бүртгүүлэх шаардлагатай юу