Оюутны шинэ бүртгэл

APS-т шинэ биш оюутнууд

Хэрэв энэ нь APS-д суралцдаг оюутны эхний жил биш бол тэд бүртгүүлэх шаардлагагүй. Тэд системд аль хэдийн бүртгэгдсэн байдаг. Хэрэв оюутан аль хэдийн APS оюутан бөгөөд нүүсэн бол эцэг эх, асран хамгаалагч Киаре Мэйстэй холбоо барьж, манай сургуулийн бүртгэгч, 703-228-5441 or kiare.mays@apsva.us сургуулийн бүртгэлийг зохих ёсоор шилжүүлэхийг баталгаажуулах.

APS-т шинээр ирсэн оюутнууд

APS-д шинээр элссэн оюутнуудын хувьд Киар Мэйстэй холбоо барина уу. манай сургуулийн бүртгэгч, 703-228-5441 or kiare.mays@apsva.us бүртгэх хугацааг товлох.

APS-д шинээр элсэх оюутан бүртгүүлэх шаардлагатай юу