сонин

Чоно

WMS сургуулийн зөвлөхүүд Уильямсбургийн хамт олонд хэлтэс дотор юу болж байгаа болон удахгүй болох хөтөлбөр, арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэх зорилгоор тэмдэглэгээний үе тус бүрээр товхимол гаргадаг.

Дугаар 1 - 2020 оны XNUMX-р сар
Дугаар 2 - 2020 оны XNUMX-р сар