Ажил мэргэжлийн болон Naviance

Naviance_Logo

Naviance бол онлайн карьер, академийн төлөвлөлтийн хэрэгсэл бөгөөд WMS-ийн бүх оюутнуудад карьераа олоход нь туслах зорилгоор зөвлөхүүд танилцуулдаг. Naviance-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл зочлоорой APS коллеж ба карьерын булан.