Зөвлөх зөвлөл

Зөвлөлдөх зөвлөлийн зорилго нь Уильямсбург хотын дунд сургуулийн олон нийтийн оролцогч талуудад мэдээлэл хүргэх, хэлтсийн зорилгоо хуваалцах, бидний цуглуулсан мэдээллээс үр дүнг зарлах явдал юм.

Зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүдэд: сургуулийн зөвлөхүүд, админууд, багш нар, эцэг эхчүүд, оюутнууд багтдаг.

Энэ нь Зөвлөх зөвлөлийн гишүүдэд Сургуулийн зөвлөх хэлтэстэй санал бодлоо солилцох, хөтөлбөр, сургууль, олон нийтийн хэрэгцээнд нийцүүлэх боломжийг олгодог.