Математикийн зөвлөгөө клуб

математик

MATH COUNTS клубын хөтөлбөр нь математикийн хичээлийг хөгжүүлэх сургууль, математикийн клуб байгуулахыг дэмжихэд шаардагдах бүтэц, үйл ажиллагааг санал болгодог. Энэхүү хөтөлбөр нь математикийн эрч хүчийг нэмэгдүүлэх, олон төрлийн математикийн үйл ажиллагааг ашигладаг оюутнуудыг хамруулах зорилготой юм. Math Counts вэбсайтаас үзнэ үү энд энэ гайхалтай хөтөлбөрийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл!


 

Үндсэн ивээн тэтгэгчид: Ноён Менкарини
Хэмжих:   Мягмар гараг (Мягмар гараг бүр ASP 1 нь асинхрон байх болно)
Өрөө:  MS багууд / зураг