የምክር አገልግሎት

ማህበራዊ-ስሜታዊ መመሪያ ስርዓተ ትምህርት

አማካሪዎች ለሚጠቀሙባቸው ተማሪዎች ሁሉ ማህበራዊ እና ስሜታዊ መመሪያ ትምህርቶችን ለመስጠት ከጤና መርሃ ግብር ጋር በመተባበር እየሰሩ ናቸው ሁለተኛው እርምጃ - በመከላከል ደረጃ-ፕሮጄክት አማካይነት የተማሪ ስኬት. አማካሪዎች በእህትና እና በግንኙነት ፣ በብጥብጥ መከላከል ፣ በስሜታዊ አያያዝ እና በአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀም ላይ አራት ትምህርቶችን ለማቅረብ በየሩብ ዓመቱ ወደ ጤና ትምህርቶች ይሄዳሉ ፡፡

የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪዎች ለምን?

የመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት ተማሪዎች በፍጥነት በአካል እድገት ፣ ስለአለማቸው የማወቅ ጉጉት እና በሚነሳው የራስ ማንነት ተለይተው ይታወቃሉ። አጠቃላይ የእድገት ትምህርት ቤት አማካሪ ፕሮግራም አማካይነት አማካሪዎች ከት / ቤት ሰራተኞች ፣ ከወላጆች እና ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ወጣት ጎልማሶች አካዴሚያዊ ስኬት የሚያገኙበት እንክብካቤ ፣ ደጋፊ የአየር ሁኔታ እና ከባቢ አየር ለመፍጠር እንደ የቡድን አባል በመሆን ይሰራሉ ​​፡፡

የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪዎች የመማር ሂደቱን ያጠናክራሉ እናም አካዴሚያዊ ግኝትን ያሳድጋሉ። የትምህርት ቤት የምክር መርሃ ግብሮች ተማሪዎች የተሻሉ የግል እድገትን እንዲያገኙ ፣ ጥሩ ማህበራዊ ችሎታዎች እና እሴቶችን እንዲያገኙ ፣ ተገቢ የሙያ ግቦችን እንዲያወጡ እና ውጤታማ የአለም ማህበረሰብ አባል እንዲሆኑ የትምህርት አካላትን ሙሉ አቅም እንዲገነዘቡ የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች አስፈላጊ ናቸው።

የባለሙያ መካከለኛ ደረጃ ት / ቤት አማካሪ የዋና ድግሪ እና በት / ቤት ማማከር ውስጥ የግዴታ የምስክር ወረቀት ይይዛል ፡፡ የምስክር ወረቀቱን መያዝ ወቅታዊ የትምህርት ማሻሻያ እና የዛሬው ተማሪዎች ከሚያጋጥሟቸው ተፈታታኝ ችግሮች ጋር ወቅታዊ ሆኖ ለመቆየት ቀጣይነት ያለው ሙያዊ ልማት ያካትታል ፡፡ የትምህርት ቤቱን አማካሪ ዕውቀትና ውጤታማነት ስለሚጨምር የባለሙያ ማህበር አባልነት ይበረታታል ፡፡


የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አማካሪ

ለመጡ ወጣቶች አካላዊ ፣ ማህበራዊ ፣ ስሜታዊ እና አዕምሯዊ ለውጦች አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ፣ የመካከለኛ ደረጃ ት / ቤት አማካሪዎች የግለሰቦችን ፍላጎት ለማርካት እና የትምህርት ቤቱን ስኬታማነት ለማረጋገጥ ከሁሉም ተማሪዎች እና ቤተሰቦቻቸው ጋር በንቃት እና በትብብር ይሰራሉ።

  • ከማማከር ፣ ከማማከር እና ከማጣቀሻ በተጨማሪ ተማሪዎችን ስለ ኮርስ ምርጫ እና ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሽግግር ያማክራሉ
  • የፍላጎት የፈጠራ ሥራዎችን ፣ የሥራ ቦታ ጉብኝቶችን እና የሥራ ቀናትን አጠቃቀምን የሚያካትቱ የሙያ ግንዛቤ እንቅስቃሴዎችን ያስተባብራል
  • የወላጅ-ቡድን ስብሰባዎችን ያመቻቹ

የግለሰብ ምክር

ምስጢራዊ በሆነ ሁኔታ ተማሪዎች ስሜታቸውን ፣ አመለካከታቸውን ፣ አሳሳቢዎቻቸውን እና ባህሪያቶቻቸውን እንዲረዱ ይረዳቸዋል። አማካሪዎች በአክብሮት ፣ በመተሳሰብ ፣ በግልጽነት ፣ በመቀበል እና በመተማመን የሚታወቅ ግንኙነትን ያቋቋማሉ ፡፡

የቡድን ምክር

የቡድን ማማከር ተማሪዎች እንደ ከእኩዮች እና / ወይም ከአዋቂዎች ጋር ግላዊ ግንኙነቶች ፣ የትምህርት ቤት መሳተፍ ፣ የአካዳሚክ ግኝት ፣ ወይም የህይወት ለውጦችን ለመቋቋም ያሉ በተለምዶ የጋራ ፍላጎቶችን እና / ወይም የእድገት ችግሮች ያሉባቸው ተሞክሮዎችን እንዲያገኙ ሊረዳቸው ይችላል ፡፡

የትምህርት ክፍል መመሪያ

አማካሪዎች የሁሉም ተማሪዎች ግላዊ ፣ ማህበራዊ ፣ አካዴሚያዊ እና የሥራ እድገት ላይ ያነጣጠሩ ትርጉም ያላቸው ተግባሮች አስተማሪዎችን ያግዛሉ ፡፡ አማካሪዎች ተማሪዎችን ስለ ጉልበተኝነት ፣ ስለ ማሾፍ እና ስለ ወሲባዊ ትንኮሳ መረጃ ለመስጠት ወደ ጤና ክፍል ይሄዳሉ ፡፡ በተጨማሪም ፣ በጥር እና በየካቲት (የካቲት) አማካሪዎች የ 6 ዓመት እቅዳቸውን እና እንዲሁም ለመጪው አመት የኮርስ ምርጫን ከተማሪዎች ጋር ይገናኛል / ይፈጥራሉ ፡፡

ምክር

አማካሪዎች በቀጥታ በመምህራን ፣ በወላጆች ፣ በአስተዳደር እና ሌሎች በት / ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ለመርዳት ባለሙያዎችን ያነጋግሩ ፡፡ በዚህ ሚና ፣ አማካሪው ተማሪውን ከእድገታዊ ወይም ከማስተካከያ ፍላጎቶች ጋር በተሻለ ውጤታማ ግንኙነት እንዲሠራ ሌሎች እንዲረዳቸው ይረዳል ፡፡

ማስተባበር

አማካሪዎች በትምህርት ቤቱ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን እና ተግባራትን የማቀናጀት ሃላፊነት አለባቸው ፡፡ የእነዚህ ተግባራት ምሳሌዎች የችግር መፍቻ ፕሮግራሞችን ፣ የወላጅ እና የተማሪ አቅጣጫ እና የትምህርት ፕሮግራሞች ፣ የወላጅ ችሎታ ትምህርቶች እና የግጭት አፈታት ናቸው ፡፡ አማካሪዎች ብዙውን ጊዜ ሪፈራልን ለት / ቤት የሥነ-ልቦና ባለሙያ ፣ ለማህበራዊ ጉዳይ ሠራተኛ እና ለተለያዩ የማህበረሰብ ኤጄንሲዎች ያስተላልፋሉ ፡፡

የልማት መመሪያ እና የምክር መርሃ ግብር

በአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለው የእድገት መመሪያ እና የምክር መርሃ ግብር በብሔራዊ የትምህርት ቤት አማካሪ ፕሮግራሞች ላይ በመመስረት የተደራጁ ግቦችን እና እንቅስቃሴዎችን ያቀፈ ነው ፡፡ ስርዓተ-ትምህርቱ በመማሪያ ክፍሎች ወይም በምክር ቡድኖች ሊቀርብ ይችላል ፡፡ ዓላማዎቹ ከርዕሰ-ጉዳዩ ሥርዓተ-ትምህርት ጋር ሊዋሃዱ ይችላሉ።

ቤት እና ትምህርት ቤት በአጋርነት ፡፡ . .

በትምህርት ቤት እና በቤት መካከል አወንታዊ ግንኙነት የልጆችን አካዴሚያዊ ፣ ማህበራዊ እና ስሜታዊ እድገት ያበረታታል።


የትምህርት ቤት አማካሪዎች

  • በትምህርት ቤት ፕሮግራም ውስጥ ወላጆችን ለማሳተፍ ይፈልጉ
  • ወላጆች የትምህርት ቤቱን የምክር መርሃ ግብር እንዲከልሱ ይጋብዙ
  • ለግለሰብ ወይም ለቡድን ምክር የወላጅ ፈቃድ ያግኙ
  • ወላጆች እና ልጆች የተጋሩትን መረጃ ግላዊነት መጠበቅ ፤ እና
  • ልጃቸውን ሊጎዱ የሚችሉትን ሁኔታዎች ወይም ባህሪዎች ለወላጆች ማሳወቅ።